Windows Media Encoder Series 9.0.0.2980

Windows Media Encoder Series 9.0.0.2980

Microsoft – Freeware –
ra khỏi 63 phiếu
4 Stars User Rating
Windows Media Encoder Series là một công cụ mạnh mẽ cho các nhà sản xuất nội dung, những người muốn tận dụng lợi thế của nhiều đổi mới trong Windows Media 9 Series bao gồm chất lượng cao đa kênh âm thanh, chất lượng video độ nét cao, hỗ trợ mới cho nội dung bằng giọng nói và âm nhạc trong chế độ hỗn hợp, và nhiều hơn nữa. Cũng Video trực tuyến, phương tiện truyền thông dòng Editor(multiplex and demultiplex wmv video streams).

Tổng quan

Windows Media Encoder Series là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 6.189 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Windows Media Encoder Series là 9.0.0.2980, phát hành vào ngày 03/01/2009. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

Windows Media Encoder Series đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Windows Media Encoder Series đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Windows Media Encoder Series!

Cài đặt

người sử dụng 6.189 UpdateStar có Windows Media Encoder Series cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản